top of page

'Kalkpapier vieren' is een werk waarin een verbinding wordt gemaakt tussen de oude zwavelzuur fabriek Albemarle en het W. H. Vliegenbos in Amsterdam Noord. De oorsprong van kalkpapier is het dopen van papier in zwavelzuur. Door met een draad het bos met de fabriek te verbinden en daar een kalkpapier aan te hangen wordt het ontstaan van kalkpapier 'gevierd'. (2018)

bottom of page